TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN ICA
ICA thông báo chi trả cổ tức 2009

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 06 năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học - Dược phẩm ICA thông báo tới quư cổ đông thông tin chi trả cổ tức năm 2009 như sau:

A. CHI TRẢ CỔ TỨC
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2009: 25% (tương đương 2.500 đồng/cổ phần)
- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức năm 2009: 16h00 ngày 25/05/2010.
- Các cổ đông nhận chuyển nhượng sau ngày 25/05/2010 không được quyền hưởng cổ tức năm 2009.
- Thời gian chi trả cổ tức năm 2009: bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2010.
- Địa điểm chi trả cổ tức năm 2009:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - DƯỢC PHẨM ICA
Địa chỉ: Lô 10, Đường số 5, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP),
Huyện Thuận An, Tỉnh B́nh Dương.
Điện thoại: 0650 3757 922 Fax: 0650 3757 921
Website: www.icabiopharma.com
- Thủ tục nhận cổ tức năm 2009:
   + Khi đến nhận cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt tại Công ty, đề nghị quư cổ đông mang theo giấy CMND/Hộ chiếu (bản chính), Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy uỷ quyền hợp pháp được xác nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
    + Trường hợp cổ đông yêu cầu nhận cổ tức năm 2009 bằng chuyển khoản, cổ đông làm Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (được gửi kèm theo thông báo hoặc cổ đông có thể tải về từ website của công ty) và gửi bản gốc hoặc fax về bộ phận Quản lư cổ đông của công ty. Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học - Dược phẩm ICA chỉ chuyển khoản cổ tức cho đúng tên của cổ đông được hưởng quyền (phí chuyển tiền do cổ đông tự thanh toán).

B. KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN:
Căn cứ vào:

- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 nêu rơ trong điều 1.2.2, mục II, phần D: Trước mỗi lần trả lợi tức, cổ tức cho cá nhân đầu tư vốn, các tổ chức có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Số thuế khấu trừ được xác định bằng lợi tức, cổ tức mỗi lần trả nhân (x) với thuế suất 5%”.

và 

- Công văn số 451/TCT-TNCN ngày 8 tháng 2 năm 2010 nêu rơ trong điểm b, điều 2.1, mục 2, phần I: “Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại: nếu chi trả các khoản thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại của năm 2009 trước ngày 01/7/2010 th́ các khoản thu nhập này thuộc thu nhập được miễn thuế, đơn vị chi trả không phải kê khai quyết toán thuế; nếu chi trả sau ngày 30/6/2010 th́ phải tính thuế đối với khoản thu nhập này”.

Công ty sẽ khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân trên mức cổ tức năm 2009 của cổ đông để quyết toán với cơ quan thuế thay cho cổ đông.

Trân trọng thông báo.


 B́nh Dương, ngày 10  tháng 09  năm 2010
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  CHỦ TỊCH
  (Đă kư)

  NGÔ VĂN TOÀN

CHONDROITIN SULFATE
Giới thiệu Homtamin Ginseng Gold
ICA Adagrin tài trợ đêm Gala Thời trang
ICA thông báo chi trả cổ tức 2009

 • ICA tham dự Hội nghị định hướng đầu tư trong lĩnh vực dược đến năm 2020
 • Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA sở hữu vĩnh viễn nhăn hiệu thuốc Tobicom
 • Thông báo Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
 • v/v: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2010
 • Thông báo v/v ICA chi trả cổ tức năm 2008
 • ICA trân trọng thông báo
 • Thông báo v/v chi trả cổ tức năm 2007
 • Fortec - Hỗ trợ điều trị tổn thương tế bào gan do virus hoặc do hóa chất
 • ICA tham gia Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật ngành Y Tế tỉnh B́nh Dương lần 8
 • Giáo sư, Bác sĩ bệnh viện Mắt TW và các tỉnh

 •                                    
  Copyright © 2010 - 2013 ICA® JSC. All rights reserved.
   

  Trang chủ   Thông tin Tobicom   Lịch phát sóng   Hỏi chúng tôi   Sitemap   Liên hệ  

  Lô 10, Đường số 5, KCN VSIP, B́nh Dương, Việt Nam.
  Điện thoại: (065) 3757922 - Fax: (065) 3757921 - Email: info@icapharma.com