TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN ICA
v/v: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2010

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ sinh học – Dược phẩm ICA (ICA) trân trọng thông báo đến Quư cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2010 như sau:


1. Thời gian: 9h00 – Thứ Sáu, ngày 05 tháng 02 năm 2010.

2. Địa điểm:  Trụ sở chính Công ty cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA
Lô 10, đường số 5, KCN Việt Nam – Singapore, Huyện Thuận An, Tỉnh B́nh Dương

3. Nội dung: 
- Thông báo thương vụ  mua lại 100% vốn Công ty phân phối Dược phẩm.
- Kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành thêm cổ phần cho nhà đầu tư mới nhằm phục vụ kế hoạch đầu tư và phát triển của công ty giai đoạn 2010 - 2015.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.

4. Tham dự đại hội:
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 22 tháng 01năm 2010 có quyền tham dự Đại hội.
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Thời hạn đăng kư tham dự đại hội: 16:30 ngày 01 tháng 02 năm 2010.
- Cổ đông đăng kư tham dự hoặc người được ủy quyền tham dự vui ḷng đăng kư trực tiếp tại hoặc gửi về Công ty theo địa chỉ: 
  - Công ty cổ phần Công nghệ sinh học – Dược phẩm ICA
  - Lô 10, đường số 5, KCN Vietnam – Singapore, huyện Thuận An, tỉnh B́nh Dương.
  - Điện thoại: 84-650-3757922   Fax: 84-650-3757921
  - Người liên hệ: Cô Nguyễn Thị Hà Thu – Thư kư Hội đồng quản trị
 HP: 090 888 1931 – Email: bom.office@icapharma.com 

- Công ty sẽ gửi Mẫu giấy ủy quyền và Giấy đăng kư tham dự Đại hội cùng Thư mời đến Quư cổ đông hoặc Quư cổ đông có thể tải về từ Website của Công ty: www.icabiopharma.com  
- Cổ đông tham dự Đại hội vui ḷng đem theo CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính); Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

B́nh Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2010
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
 NGÔ VĂN TOÀN

CHONDROITIN SULFATE
Giới thiệu Homtamin Ginseng Gold
ICA Adagrin tài trợ đêm Gala Thời trang
ICA thông báo chi trả cổ tức 2009

 • ICA tham dự Hội nghị định hướng đầu tư trong lĩnh vực dược đến năm 2020
 • Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA sở hữu vĩnh viễn nhăn hiệu thuốc Tobicom
 • Thông báo Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
 • v/v: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2010
 • Thông báo v/v ICA chi trả cổ tức năm 2008
 • ICA trân trọng thông báo
 • Thông báo v/v chi trả cổ tức năm 2007
 • Fortec - Hỗ trợ điều trị tổn thương tế bào gan do virus hoặc do hóa chất
 • ICA tham gia Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật ngành Y Tế tỉnh B́nh Dương lần 8
 • Giáo sư, Bác sĩ bệnh viện Mắt TW và các tỉnh

 •                                    
  Copyright © 2010 - 2013 ICA® JSC. All rights reserved.
   

  Trang chủ   Thông tin Tobicom   Lịch phát sóng   Hỏi chúng tôi   Sitemap   Liên hệ  

  Lô 10, Đường số 5, KCN VSIP, B́nh Dương, Việt Nam.
  Điện thoại: (065) 3757922 - Fax: (065) 3757921 - Email: info@icapharma.com