TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN ICA
Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA sở hữu vĩnh viễn nhăn hiệu thuốc Tobicom

1) Ngày 29 tháng 5 năm 2003, Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA và Ahn-Gook Pharmaceutical Co., Ltd. (Hàn Quốc) cùng nhau ký Hợp Đồng Cấp Quyền Sản Xuất thuốc mang nhãn hiệu TOBICOM (Hợp đồng số AGIC-030529), theo đó Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA được cấp quyền sản xuất thuốc mang nhãn hiệu TOBICOM tại Việt Nam. Ngày 24 tháng 7 năm 2007, hai bên cùng nhau ký Phụ lục A sửa đổi Hợp đồng AGIC-030529 theo đó Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA được sử dụng vĩnh viễn nhãn hiệu thuốc TOBICOM. Hợp đồng số AGIC-030529 và Phụ lục A của Hợp đồng này đã được đăng ký với Cục Quản lý Dược Việt Nam.

2) Ngày 27 tháng 5 năm 2010, Công ty Ahn-Gook Pharmaceutical Co., Ltd. (Hàn Quốc) có điều chỉnh nhân sự mới, và do nhân sự mới của Công ty không có nội dung của Phụ lục A nêu trên của Hợp đồng số AGIC-030529 nên đã đơn phương đề nghị kết thúc Hợp đồng AGIC-030529. Việc Ahn-Gook Pharmaceutical Co., Ltd. (Hàn Quốc) đề nghị kết thúc Hợp đồng AGIC-030529 vi phạm Điều 13.5 của Hợp đồng AGIC-030529. Do vậy, Công ty Ahn-Gook Pharmaceutical Co., Ltd. (Hàn Quốc) có nghĩa vụ thanh toán 30% tổng phí cấp quyền là 977.000 USD và các thiệt hại khác cho Công ty Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA như sau:
   a) Thanh toán 20% tổng giá trị sản phẩm TOBICOM nhập khẩu trong thời gian chín (9) năm kể từ năm 1995 – đến năm 2003, tương đương với số tiền 1.500.000 USD theo Hợp đồng số 1054 ký ngày 01 tháng 01 năm 1999 giữa Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA và Ahn-Gook Pharmaceutical Co., Ltd. (Hàn Quốc).
   b) Thanh toán 100% chi phí quảng cáo cho Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA trong thời gian mười lăm (15) năm kể từ năm 1995 đến năm 2010, tương đương với số tiền là 6.500.000 USD theo các chứng từ hóa đơn từ các Đài truyền hình và báo chí tại Việt Nam mà Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA thực tế đã chi cho hoạt động quảng cáo sản phẩm mang nhãn hiệu TOBICOM.

Như vậy, tổng số tiền mà Công ty Ahn-Gook Pharmaceutical Co., Ltd. (Hàn Quốc) phải trả cho Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2010 theo quy định tại Điều 13.5 của Hợp đồng số AGIC-030529 là 9.000.000 USD với lý do vi phạm thỏa thuận độc quyền.

Việc Công ty Ahn-Gook Pharmaceutical Co., Ltd. (Hàn Quốc) vi phạm cấp quyền cho công ty khác không thuộc hợp đồng độc quyền và các phụ lục mà Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA đã ký kết với Công ty Ahn-Gook Pharmaceutical Co., Ltd. (Hàn Quốc) (ngày 01 tháng 01 năm 1999, ngày 29 tháng 5 năm 2003 và ngày 24 tháng 7 năm 2007 nêu trên) là hành vi gian lận thương mại nghiêm trọng. Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA sẽ có các hành động pháp lý thích hợp nhằm bảo vệ các quyền lợi thương mại chính đáng của mình cũng như các doanh nghiệp nội địa Việt Nam.

Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA

CHONDROITIN SULFATE
Giới thiệu Homtamin Ginseng Gold
ICA Adagrin tài trợ đêm Gala Thời trang
ICA thông báo chi trả cổ tức 2009

 • ICA tham dự Hội nghị định hướng đầu tư trong lĩnh vực dược đến năm 2020
 • Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA sở hữu vĩnh viễn nhăn hiệu thuốc Tobicom
 • Thông báo Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
 • v/v: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2010
 • Thông báo v/v ICA chi trả cổ tức năm 2008
 • ICA trân trọng thông báo
 • Thông báo v/v chi trả cổ tức năm 2007
 • Fortec - Hỗ trợ điều trị tổn thương tế bào gan do virus hoặc do hóa chất
 • ICA tham gia Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật ngành Y Tế tỉnh B́nh Dương lần 8
 • Giáo sư, Bác sĩ bệnh viện Mắt TW và các tỉnh

 •                                    
  Copyright © 2010 - 2013 ICA® JSC. All rights reserved.
   

  Trang chủ   Thông tin Tobicom   Lịch phát sóng   Hỏi chúng tôi   Sitemap   Liên hệ  

  Lô 10, Đường số 5, KCN VSIP, B́nh Dương, Việt Nam.
  Điện thoại: (065) 3757922 - Fax: (065) 3757921 - Email: info@icapharma.com