TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN ICA
Thông báo Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học – Dược phẩm ICA trân trọng thông báo đến Quư cổ đông về việc chốt Danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2009 và họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

1.CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
    Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2009 và họp Đại hội cổ đông 2010: 16h00 ngày 25 tháng 05 năm 2010.

2.HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 Thời gian:  8h30 – Thứ Sáu, ngày 18 tháng 06 năm 2010.

 Địa điểm:  Lầu 2 Khách sạn Sheraton Sài G̣n, Pḥng Saigon - Dalat.
  Số 88 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 Nội dung:
-Báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010.
-Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 và kế hoạch phân bổ lợi nhuận.
-Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009 và thông báo về các dự án mới: xây dựng nhà máy mới; mua thêm các công ty phân phối dược phẩm; tham gia các dự án của chính phủ.
-Báo cáo của Ban kiểm soát.
-Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
-Thông qua sửa đổi điều lệ công ty.
-Thông qua việc sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2010.
-Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
-Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.
-Thông qua danh sách công ty kiểm toán cho năm 2010.
-Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.

 Tham dự đại hội:
-Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ sinh học – Dược phẩm ICA có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 25 tháng 05 năm 2010 có quyền tham dự Đại hội.
-Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
-Thời hạn đăng kư tham dự đại hội: 16h00 ngày 11 tháng 06 năm 2010.
-Cổ đông đăng kư tham dự hoặc người được ủy quyền vui ḷng đăng kư trực tiếp tại hoặc gửi về Công ty theo địa chỉ:
Công ty cổ phần Công nghệ sinh học – Dược phẩm ICA
Lô 10, đường số 5, KCN Vietnam – Singapore, huyện Thuận An, tỉnh B́nh Dương.
Điện thoại: 84-650-3757922   Fax: 84-650-3757921
Người liên hệ: Cô Nguyễn Thị Hà Thu – Thư kư Hội đồng quản trị        Email: bom.office@icapharma.com
-Công ty sẽ gửi Mẫu giấy ủy quyền và Giấy đăng kư tham dự Đại hội cùng Thư mời đến Quư cổ đông hoặc Quư cổ đông có thể tải về từ Website của Công ty.
-Cổ đông tham dự Đại hội vui ḷng đem theo CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
CHONDROITIN SULFATE
Giới thiệu Homtamin Ginseng Gold
ICA Adagrin tài trợ đêm Gala Thời trang
ICA thông báo chi trả cổ tức 2009

 • ICA tham dự Hội nghị định hướng đầu tư trong lĩnh vực dược đến năm 2020
 • Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA sở hữu vĩnh viễn nhăn hiệu thuốc Tobicom
 • Thông báo Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
 • v/v: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2010
 • Thông báo v/v ICA chi trả cổ tức năm 2008
 • ICA trân trọng thông báo
 • Thông báo v/v chi trả cổ tức năm 2007
 • Fortec - Hỗ trợ điều trị tổn thương tế bào gan do virus hoặc do hóa chất
 • ICA tham gia Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật ngành Y Tế tỉnh B́nh Dương lần 8
 • Giáo sư, Bác sĩ bệnh viện Mắt TW và các tỉnh

 •                                    
  Copyright © 2010 - 2013 ICA® JSC. All rights reserved.
   

  Trang chủ   Thông tin Tobicom   Lịch phát sóng   Hỏi chúng tôi   Sitemap   Liên hệ  

  Lô 10, Đường số 5, KCN VSIP, B́nh Dương, Việt Nam.
  Điện thoại: (065) 3757922 - Fax: (065) 3757921 - Email: info@icapharma.com